Vyváženost v životě

„Přiměřeně, přiměřeně.“ To radil Vlasta Burian v roli rádce Janu Werichovi jako králi. A tato slova platí dodnes. Přiměřenost je žádoucí a do našeho života přináší klid, harmonii a vyrovnanost. Pokud máme v životě všeho, co je pro nás důležité, přiměřeně, tak se nám daří udržovat v něm harmonii a vyváženost. A právě o vyváženosti je často otázka spokojenosti života. Jenže s vyvážeností to není tak jednoduché. Je totiž subjektivní.

Co to vlastně znamená, že vyváženost je subjektivní? No zkrátka jen to, že záleží na Vás a právě jen na Vás, co považujete za vyvážené. Ukažme si to na příkladu poměru práce a volného času. Někteří lidé jsou více výkonově orientovaní a někteří méně. Jsou to spíše požitkáři. A jistě Vás hned napadne, jaký bude rozdíl, pokud Vám jeden zástupce z každé skupiny řekne, že měl vyvážený den v poměru práce a volného času. Pro člověka s výkonovou orientací to znamená, že nejspíše strávil 10 hodin v práci a splnil desítky úkolů. Pak si spokojeně sedl a mohl odpočívat. Pro člověka požitkáře to znamená, že v práci byl 6 hodin, udělala 2 úkoly, jejich plnění si zkrátka užil, je spokojený a teď si může užívat svého volného času, opět se stejnou hloubkou. Jistě vnímáte ten rozdíl. Napadají Vás nějaké další příklady z Vašeho života? Jistě ano.

A proč stojí za to věnovat vyváženosti pozornost? Protože pokud máte v životě nerovnováhu, je to jako byste chodili na nakloněné rovině. Bude se Vám chodit špatně a budete se neustále muset hodně snažit, abyste neupadli. A v životě je to takto se vším. Rovnováha znamená, že se dokážete pohybovat rychleji a svobodněji, s vynaložením menšího úsilí. Nerovnováha přináší do Vašeho života zvýšenou námahu a stojí spoustu energie.

Většinu z nás rodiče učili, abychom byli chápaví a starali se o potřeby druhých. To je jistě dobrá vlastnost a nesporně měli v mnoha ohledech pravdu. Ale i zde platí zákony rovnováhy. Takže pokud se chcete umět kvalitně starat o druhé lidi ve Vašem životě, měli byste se v první řadě umět postarat o sebe a pečovat o své vlastní potřeby. Ne na úkor ostatních, o ne. Ale také na ně nezapomínat, jak to dělá spousta lidí. Protože teprve pokud bude dobře postaráno o Vás (což můžete zařídit Vy sami), budete mít dostatek energie na to, abyste se starali o ostatní. Je zkrátka třeba být na chvíli sobci, abyste se mohli následně chovat nesobecky.

Máme před víkendem. Nabízí se tedy pobídka pro jednu aktivitu do víkendu. Až si v sobotu nebo v neděli uděláte chvíli pro sebe, ať už to bude při procházce nebo u odpolední kávy, zamyslete se nad tím, co do Vašeho života může vyváženost přinést a v jaké rovnováze nebo nerovnováze Váš život nyní je. A pokud někde cítíte nespokojenost, věnujte chvíli přemýšlení o tom, jak by to vlastně celé vypadalo, pokud by Váš život opravdu byl v rovnováze. Už samotná myšlenka má tendenci věcmi pohnout tím správným směrem. Využijte její sílu.

Uložit odkaz do záložek.