Ocenění a pochvala

Přemýšleli jste někdy o tom, jakou moc má pochvala? Co všechno dokáže pár vlídných slov? Vhodně zvolená pochvala umí naladit, nadchnout, postrčit kupředu, pohladit po duši, inspirovat, nasměrovat a také dodat naději a smysl. To vše díky

několika dobře voleným slovům. Úžasné. A ještě jedna věc – máme ji k dispozici všichni a můžeme ji používat dle libosti. Nikdy se nevyčerpá a je jí stále dost. Naopak, čím častěji chválíme, tím více se nám vlastně chválit chce. Pojďte tento týden začít trochu jinak – pochvalou.

Měli jste snad někdy pocit, že by pochvala uškodila? Myslím, že většina z nás má spíše pocit nedostatku pochvaly. Nemusí to být nutně hned pocit, že jsme nedostatečně chváleni. Ale například náš pocit nejistoty. Vybavte si ten moment, kdy jste se cítili nejistí, možná jste pociťovali i úzkost, a najednou vás někdo pochválil. Všechny pocity nejistoty byly pryč a vám bylo hned lépe. Nyní se zamyslete nad tím, jak to mají ostatní. Mají to jinak? Nejspíše ne. Nejspíše to mají úplně stejně. Takže pokud chcete udělat dobrý skutek, stačí velmi málo – lehká pochvala.

Jak vlastně s takovým oceněním

či pochvalou pracovat? Občas se můžete setkat s tím, že se lidé neumí s pochvalou srovnat. Různě se ošívají, nevědí, jak ji přijmout, případně začnou sami sebe shazovat. Je to ale zbytečné. Pochvala je většinou opravdu upřímná, a tedy stačí poděkovat. Nic víc. Zkuste si to. Dnes ti to moc sluší – děkuji. Krásně se směješ – děkuji. Máš příjemnou vůni – děkuji. To se ti povedlo – děkuji. Jsi moc milý/á – děkuji. A tak stále dál. Jen poděkovat.

Chválit bych chtěl, ale za co. Lidé občas říkají, že nevědí, za co by druhého pochválili. Opravdu? Je to tím, že není co chválit nebo jsme si jen nevšimli? Nemusíme přece chválit jen za něco obrovského, za nějaký mimořádný výkon. Chválit se dá neustále. Chválit nemusíme dokonce ani za nějakou činnost či skutek. Pochválit můžeme jenom tak. Za to, jaký člověk je, ne za to, co udělá. Je to jen o tom, zda chceme vidět vlastnosti, za které bychom mohli chválit. A k tomu stačí jediné – trénovat. Pojďte tedy vstoupit do nového týdne s výzvou – kolik pochval dnes dokážete druhým darovat? Věřte, že čím více dáte, tím více se vám vrátí. Buďte tedy v tomto směru štědří.

Uložit odkaz do záložek.