Pište si!

Kdy naposledy jste něco řešili? A jak jste na to šli? Také jste začali u přemýšlení? A co bylo dál?

Neustále v našich životech něco řešíme. Slovo „řešit“ je všudypřítomné. A abychom mohli řešit, musíme nejdříve přemýšlet. A ne snad, že bychom navzdory faktu, že přemýšlení bolí, tuto činnost vysloveně zanedbávali. Jen nás nikdo nenaučil myslet tak, abychom si ten život opravdu zjednodušili a aby naše přemýšlení mělo také potřebný praktický dopad.

Pokud totiž pustíte volně svůj tok myšlenek, začnou se sami vydávat různými směry. Proto také říkáme, že se nám „zatoulaly.“ To by ve své podstatě ještě nevadilo. Pokud bychom si vždy včas všimli, že nám myšlenky toulají, a zase je vrátili zpět k tématu, bylo by vše v pořádku. A nejspíše jste si už sami vyzkoušeli, že tuto schopnost máte. Vrátit myšlenkový tok zpět do koryta řeky v různých situacích umíme všichni.

Jak ale dospět k tak potřebnému a požadovanému výsledku? Často přemýšlíme, dokonce i k nějakým závěrům dojdeme, ale pak se nic nestane. Nápovědou budiž nám jazyk. Pokud myšlenky zůstanou jen na úrovni myšlenek a nepřevedeme je do slov, je velmi obtížné uvést je následně skrze činy v život. Zkrátka to, co je tím opravdovým klíčem, jsou slova. A ne ledajaká. Jsou to taková slova, kterými bychom dokázali celé sdělení, celý náš nápad, předat někomu jinému. Takový „myšlenkový masox.“. Esence naší mentální práce. To je ta ingredience, která je nutná k tomu, abychom následně šli a začali myšlenky měnit v činy. Takže co s tím.

Řešení je jasné a jednoduché. Převést myšlenky ve slova. A nezáleží na tom, zda se bude jednat o slova vyřčená, nebo o slova napsaná. Zkrátka udělat z toho zmatku v naší hlavě jedno stručné sdělení. A není ani nutné ho opravdu někomu sdělit. Protože tím nejdůležitějším posluchačem jsme my sami.

Přemýšlíte právě nad něčím? Lámete si už dlouhou dobu hlavu a nevíte si rady? A zatím jste ještě své myšlenky neusměrnili a nepřevedli do slov? Tak to je možná nejvyšší čas. Připomeňte si slova paní učitelky nebo maminky: Piš si! Ony věděly, o čem mluví.

Uložit odkaz do záložek.