19.2.2017

Jak probíhá spolupráce

Protože každý člověk je jiný (stejně tak i každý terapeut), většina klientů se právem zajímá, jak taková spolupráce funguje. Pojďme si tedy popsat jednotlivé kroky.

PRVNÍ KROK – domluva termínu

Klient si termín domlouvá telefonicky nebo e-mailem. Datum a hodina jsou vždy po vzájemné dohodě (v podstatě je možné sjednat i brzký ranní či pozdně odpolední/večerní termín). Domluvený termín je závazný.

DRUHÝ KROK – Osobní setkání

V rámci úvodního setkání (60 minut) společně domlouváme důvod a cíl spolupráce, její rozsah, hloubku a četnost. Teprve v závěru prvního sezení se s klientem domlouváme, zda chceme tedy společně pracovat na zlepšení jeho situace. Občas se stává, že klientovu situaci vyřešíme již v prvního setkání.

TŘETÍ – Xtý – KROK – Terapeutická setkání 

Po vzájemné domluvě podepisujeme smlouvu a dle domluvy se s klientem pravidelně setkáváme. Intervaly setkávání nebývají častější než 1x týdně (aby měl klient dost času změny zpracovat) a méně časté než 1x měsíčně (z důvodu návaznosti práce)

DALŠÍ KROKY – Pravidelné vyhodnocování

Na začátku a na konci každého setkání provádíme společně vyhodnocení jak situace, tak terapie dle metodiky Scotta D. Millera. Díky tomu má klient (samozřejmě kromě svého subjektivního vyhodnocení úspěšnosti terapie, které je zásadní) také jakousi „objektivní oporu“ pro zhodnocení celé terapie.