19.2.2017

Kdo jsme

Jmenuji se Daniela Kraydlová, vystudovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a Universitu degli Studi di Lecce. Od roku 1999 jsem se zabývala komunikací s lidmi v komerční sféře. Postupně jsem se stále více zaměřovala na individuální pomoc lidem a orientovala se stále více na psychoterapii a to jak racionální přístup, tak hypnoterapeutickou práci. Individuální práci s lidmi se věnuji od roku 2006.

V současnosti působím jako psychoterapeut, kouč, konzultant a lektor. Mezi náplň mojí práce patří individuální terapeutická práce, skupinové terapie, rodinná a párová terapie a individualizovaný přístup k nalézání řešení konkrétního klienta. Dále tvorba a vedení kurzů a seminářů zaměřených na komunikační a manažerské dovednosti, evaluace pracovních skupin a týmů, tvorba a implementace rozvojových a motivačních plánů a podpora lidí v oblasti osobního rozvoje. Věřím, že všichni lidé v danou chvíli dělají to nejlepší, co dovedou a dokud je nenaučíme něco jiného, nemohou dělat nic lepšího.


Moje psychoterapeutické vzdělání (výcviky a kurzy):

 • Psychoterapeutický výcvik (4 roky) – Hermés Solution Training – Strategické a systemické komunikační a kooperativní hypnotické a nehypnotické přístupy v psychoterapii
 • Kompletní krizová intervence – kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • Úvod do metody VTI – akreditovaný kurz k výcviku videotrénink interakcí
 • Nová terapie pro každého klienta – workshop Johna Norcrosse
 • Rozhovor – nástroj pomoci; akreditovaný vzdělávací a tréninkový program
 • Sandplay – Základní kurz pro práci s herním pískovištěm
 • Test ruky@TAR – kvalifikační kurz apercepční projektivní techniky
 • Test Stromu (Baumtest) – kvalifikační kurz projektivně-výrazové techniky
 • Tanečně a pohybově terapeutický kurz „Svoboda v pohybu, svoboda mého života“
 • Sympózium klinické psychologie – Sebepoškozování (dětí, dospívajících, dospělých
 • Kresba postavy (FDT) – kvalifikační kurz kresebně-projektové výrazové techniky
 • Základní přístupy a principy v katatymně imaginativní psychoterapii

Jmenuji se Vilma Janoušková, vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 2001 se profesně věnuji práci s lidmi. Mám zkušenosti jako personalista, konzultant a lektor dovedností v oblasti interpersonální komunikace ve firmách. V minulých letech jsem se zaměřila především na individuální práci, která zahrnuje podporu klientům v oblasti osobního a profesního rozvoje s orientací na psychoterapeutické přístupy.

V současnosti mezi mé hlavní pracovní zaměření patří individuální terapie, párová terapie, kariérové poradenství. V komerční sféře se dále věnuji rozvojovým programům jak pro jednotlivce, tak pro skupiny, a také konzultacím a poradenství v oblasti vedení lidí, jejich výběru a systematickém rozvoji. Ve své práci vycházím z teorie, že každý člověk má všechny zdroje, které potřebuje pro vědomou změnu svého chování, že je může najít ve své minulé zkušenosti, pojmenovat a naučit se je využívat v budoucnosti.


Moje psychoterapeutické vzdělání (výcviky a kurzy):

 • Kompletní krizová intervence – akreditovaný výcvik pro práci s klienty v náročné životní situaci a krizi
 • Psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické komunikační a kooperační psychoterapii a hypnoterapii (650h): Hermés Solution Training
 • Facilitace skupinových procesů – roční skupinový výcvik: IPOP, akreditace MŠMT a MPSV
 • Práce s konflikty a tvořivost – seminář: IPOP
 • Certifikovaný NLP praktik – výcvik: INLPTA
 • Certifikovaný hypnoterapeut – výcvik: American Board of Hypnotherapy
 • Gestalt přístup v pracovním a osobním kontextu – dvouletý sebezkušenostní výcvik: IVGT
 • Řízení změny – využití Gestalt přístupu v procesu změny: IVGT
 • Práce se stresem – roční výukový program v rámci CŽV: FF UK
 • Akreditace k využití některých psychodiagnostických metod (osobnostní dotazníky, výkonové testy, apod.): Hogrefe – Testcentrum