19.2.2017

Úvod

Vítáme Vás na těchto stránkách, ať už hledáte konkrétní psychoterapeutickou pomoc, nebo jste sem zavítali spíše ze zvědavosti. Pokusíme se Vám zde podat stručně a přehledně informace o psychologických službách, které poskytujeme.

Mezi naše klienty patří lidé, kteří se často nalézají ve složitých životních situacích, které již sami nedovedou řešit. A nezáleží na tom, zda je taková situace dlouhodobá či krátkodobá, zda si klient „za to může sám“ nebo je spíše obětí vnějších okolností a zda se pro ostatní jeho problém jeví jako neřešitelný nebo naopak malicherný.

V lidském trápení není objektivní míra menších nebo větších problémů. Neexistují opravdové a méně opravdové situace. Každý lidský příběh je originální a každý prožíváme své obtíže jinak.

Proto se vždy snažíme spolu s klienty pochopit, jakým způsobem svou situaci prožívají právě oni, a teprve potom společně hledáme řešení. Vždy máme jeden společný cíl – zlepšení. Je jedno, kde je začátek a zda je ke zlepšení třeba učinit pouze jeden drobný krok nebo dvacet mílových skoků – společně hledáme cesty a těmi potom jdeme.

Kdo jsou naši klienti?

Mezi naše klienty patří lidé, kteří:

 • chtějí lépe poznat sami sebe
 • chtějí se zorientovat ve svém životě
 • procházejí ve svém životě změnou
 • necítí se dobře v rámci stávajícího stavu
 • řeší komplikace ve vztahu s partnerem
 • řeší složitou životní či pracovní situaci
 • jsou smutní nebo nešťastní
 • ztratili někoho blízkého
 • jsou nervózní nebo úzkostní
 • mají pocit, že nerozumí sobě nebo druhým
 • jsou neklidní a neví si s tímto stavem rady
 • cítí se bezmocní
 • opakovaně se chovají tak, že jim to nevyhovuje
 • trpí různými zlozvyky, nutkáními nebo závislostmi
 • trpí nerozhodností, která jim komplikuje život
 • obtížně komunikují s druhými
 • chtějí se ve svém životě posunout a nedaří se jim to

Jaké služby poskytujeme?

V rámci poradenské praxe poskytujeme konzultace jak obchodního tak osobního charakteru. Jedná se o:

 • individuální psychoterapeutické konzultace
 • skupinová sezení (užší případně širší rodina)
 • rozvojová setkání (individuální i skupinová)
 • osobnostní coaching